Aktuális

Bográcsozás

2018 május 31.-én bográdcsozást tartunk. Részvétel díj: 500Ft. Minden kedves sorstársat szívesen várunk!


Gépjármű szerzés!

A szociális hatóság személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a súlyos mozgáskorlátozott illetve egyéb fogyatékossággal élő személynek, aki a kérelembenyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült szerzési támogatásban, a keretszámra tekintettel a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, valamint önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja.

 

A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet tárgyév január 01-jétől március 31-ig és április 01-jétől szeptember 30-ig lehet benyújtani a Hivatalhoz.

 

A kérelmező a közlekedési kedvezmény megállapítása iránti kérelmet előterjesztheti postai úton, illetve benyújthatja személyesen a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerint illetékes járási/kerületi hivatalnál.

 

A személygépkocsi szerzési támogatás (a továbbiakban: szerzési támogatás)

a) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsi, vagy

b) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy

c) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a quad, vagy

d) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék

szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.

 

A szerzési támogatás mértéke

a) új járműnek minősülő személygépkocsi esetben 1 000 000 forint,

b) újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi esetben a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint.

 

A segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, illetve gépi meghajtású kerekesszék esetében a vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül.

 

Jogosultak köre:

 

Súlyos mozgáskorlátozott személyként:

mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság;

18. életévét nem töltötte be és mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz;

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 4/A. alcíme szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll;

 

Egyéb fogyatékossággal élő személyként:

fogyatékossági támogatásra jogosult (látási fogyatékos, hallási fogyatékos, értelmi fogyatékos vagy autista), vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság;

a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének K), M) vagy N) 1. pontja alapján jogosult, vagy az Mr. 1. számú mellékleténekP) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy N) 1. pontja szerinti betegség, illetve fogyatékosság.

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentum(ok), okmány(ok):

 • kérelem,
 • fogyatékosságot ill. közlekedő képesség akadályozottságát igazoló határozatok, orvosi dokumentációk
 • személyi igazolvány, lakcímkártya
 • önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolata, valamint nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói vagy szabálysértési határozat hatálya alatt
 • átalakítási támogatás igénylése esetén gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvélemény fénymásolata
 • szállítást végző személy írásbeli nyilatkozata, továbbá hozzátartozói kapcsolatot/közös háztartásban élést igazoló dokumentum/önkéntes szerződés fénymásolata
 • 18 év alatti gyermek esetén születési anyakönyvi kivonat, tanulói jogviszony igazolás,
 • 18 év felett, ha kereső tevékenységet folytat munkáltatói igazolás,
 • a kérelmező nyilatkozata, gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről
 • szállítást végző személy esetében jogosítvány, születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány lakcím kártya
 • amennyiben honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá, a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvélemény
 • súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő és a szállítást végző személy nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül nem részesült ő maga vagy más személy rá tekintettel közlekedési kedvezményben, és
 • szerzési támogatás megállapítása iránti kérelem esetben a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy nyilatkozatát arról, hogy a finanszírozó szervezettel a kölcsönszerződés megkötését vállalja.

A támogatás felhasználása a közreműködő szervezettel vagy annak konzorciumi szerződésben megjelölt tagjával/autókereskedővel kötött adásvételi szerződés keretében, vagy a Hivatal által kiállított utalvány vételárba vagy az átalakítás költségébe történő beszámításával történik.

 

A súlyos mozgáskorlátozott személyeket megillető közlekedési kedvezményekről a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Mkr.) rendelkezik.

 


Vicc

Érettségi találkozó

10 év után:
- Elmegyünk a Három Cicához címzett fogadóba, mert ott a pincérlányoknak szép mellük van.

20 év után:
- Elmegyünk a Három Cicához címzett fogadóba, mert ott jó sört csapolnak.

30 év után:
- Elmegyünk a Három Cicához címzett fogadóba, mert aki óhajtja, diétás ételt kaphat.

40 év után:
- Elmegyünk a Három Cicához címzett fogadóba, mert oda rokkantkocsival is be lehet menni.

50 év után:
- Elmegyünk a Három Cicához címzett fogadóba, mert ott még sohasem voltunk!:-)


AURÓRA FEHÉRBOT

Magyarországon, a Szövetség segédeszközboltjában vásárolható meg a világ egyik legkönnyebb fehérbotja. Súlya hossztól függően kicsit több mint 8 dkg. A teleszkópos, rádióantenna szerűen összetolható bot 9 elemből áll. Összecsukva egy kisméretű női táskában, vagy belső zsebben is elfér. Anyaga időtálló, erős, karbon szálas műanyag. A fekete színű markolaton gumis csuklópánt van, melynek használatával megakadályozható a bot elejtése. A termék részét képezi még egy zipzáras bottartó tok is.

Az Auróra fehérbot az alábbi méretekben kapható: 109, 126 és 136 cm. A termék ára egységesen, hossztól függetlenül mindössze bruttó 8833 Ft.

Segédeszközboltunkban tartalék botvég is kapható 2244 Ft/db áron.

Az árak érvényes MVGYOSZ tagsági igazolvánnyal értendőek.


Új igazolvány!

ÚJ ARCKÉPES MVGYOSZ IGAZOLVÁNY

Az MVGYOSZ tagsági igazolványában az alábbi módosítás történik:

1. A fedőlap fényképes belső oldalán az adatok felsorolásánál az "állapot" szövegrész törlésre kerül.

2. Az első oldal felső része a következő szöveggel egészül ki: "A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége ezen egységes, arcképes igazolványa kiadására ... tagegyesülete jogosult, az egyesület látássérült tagjai részére."

Továbbá az első oldalon az alábbi szövegrész törlésre kerül: "A kedvezmény jogcíme:
- vakok személyi járadéka
- súlyosan fogyatékos személy
- magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy"

3. A 4. oldalon a rubrikákban az évszám nem jelenik meg.

A régebbi igazolványok is érvényesek, mindaddig még az érvényesítő bélyeg belerakható.Klub foglalkozás!

2017 január 25.-én csütörtökön klub foglalkozást tartunk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kezdés: 9 óra

Helyszín: Salgótarján Bartók Béla út 10


2017-es karácsonyi rendezvényünket támogatták!

Karácsonyi rendezvényünke támogatták:

Tóthné Babai Henrietta 10.000Ft

Etes Község Önkormányzata Lénárt Dezső polgármester úr 20.000Ft

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Fekete Zsolt polgármester úr  30.000Ft

Nógrád Megye Önkormányzata Skuczi Nándor elnök úr 30.000Ft

Balassagyarmat Város Önkormányzata Medvácz Lajos polgármester úr  30.000Ft

Karácsonyi csomgok elkészítéshez használtuk fel a támogatás! Köszönjük!

 

 


Fehér Bot

Nagyon sok szeretettel várunk minden sorstársat a 2017. október 13.-án tartandó Fehér Bot rendezvényünkre!

Kezdés: 10.00

Helyszín: Salgótarján Bartók Béla út 10


-A fellépők között sok sorstárs is lehetőséget kap, vers, ének, és humor kategóriában.

Stand-up comedy fellépőnk Sulyok Péter.

Magyarnóta Almádi Balázs József

Vers Szoó Katalin, Kecskeméti Sándor

 


Adó 1%

Tisztelt adózók!

Köszönjük, hogy adó 1% felajánlásukból 100.040Ft-tal támogatták Egyesületünket. A támogatásból magyarul beszélő segédeszközöket, ill. tanulmányi támogatást tudunk biztosítani a sorstárask részére!

Köszönjük!


Plakat.jpg


Plakat (1).jpg


Névnap 05. 31

Minden kedves Petronellának és Angélának boldog névnapot kívánunk!

 

Petronella eredete: latin eredetű; jelentése: Petronius nemzetségéből származó nő; kő, szikla. Petronella jelentése: A Petronella név vágyat ébreszt a viselőjében a siker, az anyagi jóllét és az önbizalom iránt, és arra ösztönöz, hogy az akadályok figyelembevétele nélkül induljon el megvalósítani álmait. Inkább az üzleti életben gondolkozik, mint a művészetekben. Új kezdeményezéseket indít útnak sok új ötlettel, de ritkán fordul elő, ha egyáltalán előfordul, hogy a befektetett energia megtérül.

 

Angéla eredete: görög-latin eredetű; jelentése: angyal, követ, hírnök. Angéla jelentése: Az Angéla név csendes, gyakorlatias, találékony egyéniség kibontakozását segíti. Kíváncsi természet, elemzően gondolkodik, szeretné megérteni az élet misztériumát a tények szintjén. Gyakorlatiassága vezet oda, hogy ha valaminek nekifog, azt úgy igyekszik befejezni, hogy közben lehetőleg semmi se zavarja. Szereti, ha rendben vannak körülötte a dolgok. Komolyan veszi az életet. Könnyen sérül lelkileg, ezek a sérülések sokszor szélsőséges hangulatba sodorják – ez a fajta sérülékenység sok keserűség forrása


Nénvap május 26

Minden kedves Evelinnek és Fülöpnek boldog névnapot kívánunk!

Evelin eredete: 1. - az Éva francia (Eveline) és angol (Evelyn) továbbképzése;2. - kelta-skót eredetű; jelentése: kellemes, kedves, tetszetős, jókedvű. Evelin jelentése: Az Evelin név olyan személyiség kialakulását segíti, aki kínosan ügyel a részletekre. Határtalan türelemmel rendelkezik, és önállóan hajtja végre feladatait és vállalt kötelezettségeit. Tökéletesen megbízható. Gyakorlatias gondolkodást és ügyességet igénylő, valamint tudományos területeken otthonosan mozog. Nyugodt, családközpontú ember, de mások javaslatait nem igazán hallja meg, és a változás megzavarja.

 

Fülöp eredete: görög eredetű; jelentése: lókedvelő. Fülöp jelentése: A Fülöp név egy álmainak élő személyiség kialakulását segítheti. Békére és nyugalomra vágyik, és kihátrál azokból a helyzetekből, melyek súrlódásokhoz vezethetnek. Elég zárkózott, érzékeny sokszor félénk, annak ellenére, hogy igyekszik könnyednek és magabiztosnak látszani. Nehezen bízik meg másokban, de szívesen segít, ha erre lehetősége nyílik. Titokzatossága, és az, hogy nem köti mások orrára a magánügyeit, a személyes klapcsolatok és barátságok kialakulásának lehetőségét meglehetősen korlátozza.

 

 

Időjárás jelentés 05. 26.

Salgótarján, 3100
péntek 09:00
Foltokban felhős
Foltokban felhős
18
°C | °F
Csapadék: 0%
Páratartalom: 60%
Szél: 5 km/óra
Hőmérséklet
Csapadék
Szél

Sakk!

Holnap május 27.-én 14.30-tól sakk klub! Minden sakk bartátot szeretettel várunk a St. Bartók Béla út 10-ben. További szép napot  és jó hétvégét! :-)


Kirándulás Fallóskút január 01.

Tisztelt sorstársak, érdeklőtők! Egyesületünk 2017. június 01.-én kirándulást szervezünk Fallóskútra Mária Kegyhely. Indulás vonattal 8.29-kor a Salgótarjáni vasútállomásról!

A kegyhelyről az alábbi linken kaphat információt:

https://www.youtube.com/watch?v=C5tTufuRiwU


Névanp 05. 22.

Minden kedves Ritának és Júliának boldog névnapot kívánunk!

Rita eredete: a Margaréta (Margherita) olasz becézőjéből. Rita jelentése: A Rita név barátságos, közvetlen, őszinte személyiség kialakítását segíti. Tulajdonképpen jó természetű, bár őszintesége néha bántóan nyers, és olykor szarkasztikus. Szeret beszélgetni, így könnyű számára az ismerkedés. Szorult helyzetben lévők sokszor keresik társaságát. Az ötletek embere, nagyon jó elképzelései vannak, de a tettek mezején bátorításra szorul. Vannak művészi hajlamai, ezek megmutatkozhatnak éneklésben, varrásban vagy belsőépítészeti munkában.

 

Júlia eredete: latin eredetű; jelentése: Juliusz nemzetségéhez tartozó. Júlia jelentése: A Júlia név gyakorlatias, hatékonyan cselekvő személyiséget segít kialakítani viselőjének, aki szívesen vesz részt az üzleti életben. Képes arra, hogy pontosan felmérje, hogy egy adott láncszem milyen helyet foglal el a nagy egészben. Jó ítélőképességgel bír a mechanikus működésű dolgokkal kapcsolatban. Képes akár nagy felelősséget is elvinni a vállán, de túlságos komolyságától (ami már-már komorságnak mondható) a környezete gyakran szenved.


Időjárás jelentés május 05

Salgótarján, 3100
péntek 09:00
Túlnyomóan felhős
Túlnyomóan felhős
15
°C | °F
Csapadék: 0%
Páratartalom: 82%
Szél: 10 km/óra
Hőmérséklet
Csapadék
Szél

Névnap 04. 19.

Minden kedves Emmának és boldog névnapot kívánunk!

 

 

Emma eredete: a germán Erm-, Irm- kezdetű női nevek önállósult becézője. Emma jelentése: Az Emma név nyughatatlanságot és olthatatlan érdeklődést adhat viselőinek. Viselője újabb és újabb kalandokban találhatja magát. Természetesen igényli a szabadságot, amit nem csupán kalandozásra, de alkotó ötleteinek megvalósítására is használ. Olykor a fentiekben is említett szabadságvágy feszültséghez vezethet kapcsolataiban.